tulipanoseletfa
31, dec 2013

A szimbólumok világát misztikus illat lengi körül.  Kultúránk, gondolkodásmódunk és valamennyi  civilizáció megismeréséhez utat mutatnak. Hiszen képekben gondolkodunk.

Mi is a szimbólum (képi szimbólum)?

Talán mágikus erővel felruházott jelkép? Sokféleképpen lehetne magyarázni…

Az ősi kultúráktól indulva, a képi ábrázolásokban egymástól elszigetelt területeken is megjelennek ugyanazon szimbólumcsoportok, alapszimbólumok. Olyan képi megjelenítések, amik egyértelmű és erős tartalommal bírnak és egymástól távol lévő területeken is egységet, egy fajta alaprendszert mutatnak.

Mi lehet az oka?

A magyarázatot az  emberi alapgondolkodásban, világnézetben látom.

Szimbólumainkban fogalmazódik meg a világhoz, társainkhoz, az egyetemes rendhez fűződő viszonyunk.

Őseink, akik még egységben éltek a természettel, annak erőivel,  tiszteletben tartották az őket körülölelő világot. Ismerték ez elemeket, volt hitük, voltak isteneik és tudtak úgy élni és gondolkodni, hogy nem tekintették magukat felsőbbrendű lénynek. Ezáltal együtt éltek a természettel, annak erőivel és működtetni tudták teremtő energiáikat.

Világnézetüket, analógiás gondolkodásuk alapjait  szimbólumokba töltötték. Minden szimbólum jelentéshordozó, mágikus erővel, azaz energiával rendelkezik.

Honnan ez az erő?

A hit ereje, a saját teremtő erő bizonyossága, amit a régmúlt generációi még bizton magukénak éreztek. Az a tudás, amit mára elvettek az átlag életet élő, rohanó, félő, életében jelen nem lévő embertől. Az az egyszerű erő, amit maguk körül éreztek egész életükben, amit működtetni tudtak mindennapi életükben, és amikkel megtöltötték szimbólumaikat.

Ezek a képek megjelentek öltözetükben, ékszereiken, használati tárgyaikon, környezetükben. Tartalommal, ezáltal funkciókkal bírtak: védelem, teremtő erő, harmónia, nőiség, tápláló, fenntartó erők, világosság, halhatatlanság, szeretet…  És míg rajzolták, festették, faragták, formázták, varrták őket, teremtő erejük által megtöltötték  energiával ezeket a szimbólumokat. Ez ad még ma is erőt nekik. Ezekkel a képekkel, jelekkel felelevenítjük, életre keltjük, működtetjük őseink erejét, az ő hitük és teremtő energiáik hatalmát.

Mit hordoznak magukban  szimbólumaink?

Ez tudás ad még ma is jelentést és tartalmat szimbólumainknak, és ami még ennél is több: Erőt. Teremtő, éltető, védő, tápláló … erőt.

Tehát, mikor öltözetünkben, környezetünkben megjelenítjük, „használjuk” ezt a képi világot, ebből az ősi erőből, forrásból merítünk. Ezt keltjük életre és működtetjük.

Tudom, szkeptikusok már nem jutottak el az olvasásban idáig. Nem baj, a világ sokszínű. A bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka.

Nekem elég, hogy érzem, érzékelem ezeket az erőket, a szimbólumok energiáit. És tudom, vannak, aki látják is. Talán még hallhatóak is… Aki nem hiszi, járjon utána…